SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Ajut a la Llar d’Infants municipal

Diputació de Tarragona

Els dips

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a la Llar d’Infants “Els Dips” per valor de 6.825,00€, dins del programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per el curs 2014-2015