Equipaments culturals

Biblioteca

C/ del Portal,  12
Horari: de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00

Sala Polivalent (Casal Municipal)

Av. Catalunya, 9

Sala d’exposicions de l’Ajuntament

Av. Catalunya, 7 1a planta
Exposicions itinerants dels artistes locals i de les rodalies.