Escut

logo

 L’any 2005 Pratdip canvià el seu escut heràldic municipal oficialitzant-lo d’acord amb els requisits establerts. La data d’aprovació fou el 21 d’octubre (Resolució GAP/3399/2005, de 21 d’octubre, per la que es dóna conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del municipi de Pratdip) i el disseny l’elaborà la Direcció General d’Administració i Logística d’acord amb la descripció oficial. L’escut actual compta amb l’informe favorable de la Secció Històrico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans i la seva descripció és:

Blasonament. Un escut caironat: d’or (puntejat espès), un gos passant de sable (quadriculat molt fi) i el cap també de sable. Per timbre, una corona mural de poble (el timbre indica la categoria de poble).

Aquest escut recupera la figura original del dip, emblema del nostre poble. El fet que l’escut sigui d’or i el cap (de l’escut) de sable, vol representar les armes de la baronia d’Entença, que varen ser els primers senyors del castell de Pratdip i del terme. La inclusió del dip hi és per la llegenda popular vinculada a aquest esser que apareix al retaule de Santa Marina de l’any 1602.

Anteriorment era utilitzat un altre escut “no oficialitzat” el qual era descrit al llibre Els escuts heràldics dels pobles de Catalunya, publicat per Manuel Bassa i Armengol el 1968 així:

“Un escut truncat: al primer d’atzur (blau) un gos clapejat passant al natural; al segon, una flor estilitzada de gules”.

Posteriorment se li van afegir quatre barres i la pota davantera de gos va quedar trencada.

Segons l’Institut d’Estudis Catalans, un gos clapejat no té cap representació heràldica, la flor no hi té cap sentit i les quatre barres només les poden incorporar aquells municipis que hi tenen dret històric per haver-lo obtingut per concessió reial o pel fet d’haver estat ciutat o vila.

    Escut anterior

escut antic de pratdip