Visualitzador de mapes

El Consell Comarcal del Baix Camp ofereix un servei d’informació cartogràfica, aquest servei pretén fer pública la geoinformació de la comarca (plànols topogràfics, ortofotomapes, mapes temàtics, rutes turístiques…) i fer un catàleg de dades accessible per internet.

Permet oferir, a través de la web, tres aplicacions que són un visualitzador de mapes, un carrerer i un visor d’urbanisme. El visualitzador de mapes permet consultar informació cartogràfica. El mapa de carrers fa una cerca més concreta per domicili postal, mentre que el visor d’urbanisme busca parcel·les per referència cadastral.