SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

Ajut a la Llar d´Infants municipal “Els Dips”

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a finançar el funcionament de la Llar d´Infants “Els Dips” dins del programa de suport a les llars d´infants públiques de titularitat municipal .Curs 2016-2017. Import : 7437,50 €.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

Ajut per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d´equipaments informàtics per garantir l´administració electrònica (PEXI)

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a la millora de les xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d´equipaments informàtics PEXI, per valor de 8674 €. Any 2017.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

Ajut per la GESTIÓ, FUNCIONAMENT I MANTENIMENT d´equipaments municipals d´interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars i patrimonials i de valor cultural

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per la gestió, funcionament i manteniment d´equipaments municipals d´interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural per valor de 2168,10 €. Any 2017.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

Ajut per a INVERSIONS en equipaments municipals d´interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars i patrimonials i de valor cultural

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a INVERSIONS en equipaments municipals d´interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural per valor de 4283,65 €. Any 2017.

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

Ajuts per al funcionament, conservació i manteniment del consultori mèdic de Pratdip

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment del consultori mèdic local, de titularitat municipal. Convocatòria 2017. Import concedit: 3749,40 €

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Ajuts per actuacions de protecció de la salut pública

 logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d´espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d´animals domèstics abandonats. Actuacions: Peridomèstics 1907,23 €. Plagues: 1956,24 € 5972,10 €. Any 2017

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ TARRAGONA MILLORA QUALITAT AIGUA CONSUM HUMÀ-INVERSIONS

Ajuts per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà -INVERSIONS

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Línia d´actuació: Inversions. Any: 2017. Import concedit: 5972,10 €

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ TARRAGONA MILLORA QUALITAT AIGUA CONSUM HUMÀ.MANTENIMENT

Ajuts per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà -MANTENIMENT

Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Línia d´actuació: Manteniment. Any: 2017. Import concedit: 2413,44 €

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2017

Ajut per actuacions de protecció de la salut pública

Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d´espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d´animals domèstics abandonats. Actuacions: Peridomèstics 1907,23€, plagues 1956,24€. Any 2017.

SUBVENCIÓ D´AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Actuació subvencionada amb fons europeus.

Creació de punts de reserva d´aigua per a extinció d´incendis forestals i manteniment dels punts de reserva.

cartell publicitat feader_ok