Subvenció Diputació de Tarragona per a inversions en equipaments municipals 2019

Ajut per a inversions en equipaments municipals d´interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars i patrimonials i de valor cultural 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per a inversions en equipaments municipals d´interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural per valor de 2816,92 € – Actuació: “Adquisició equipament biblioteca municipal i sala d´exposicions”. Any 2019.

Subvenció Diputació de Tarragona- Millora de la qualitat de l´aigua de consum humà 2019

Ajuts per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. . Any: 2019. Import concedit: 3167,77 €

Subvenció Diputació de Tarragona gestió riscos per a la salut – Plagues i Peridomèstics 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes, gestió de gossos i gats abandonats, i control de la mosca negra i el mosquit tigre per a l´any 2019. Plagues: 1570,46 € i Peridomèstics: 3278,33 €.

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-PAM INVERSIONS OBRES 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a l´”Adequació de l´espai lliure del Centre de Promoció turística de la Urbanització Planes del Rei” per a l´any 2019, dins del Programa d´Inversions – PAM 2019- per un import de 9378,62 €.

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-PAM INVERSIONS:ADQUISICIÓ BÉNS MOBLES O IMMOBLES 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a l´”Equipament del centre de Promoció turística de la Urbanització Planes del Rei” per a l´any 2019, dins del Programa d´Inversions – PAM  2019- per un import de 8478,01 €.

CONVOCATÒRIA D’ACCÉS AL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA

 Informació de la convocatòria oberta d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra:

Ofereix:

– Una professió de servei a les persones.

– Formar part d’un cos jove, modern i amb una destacada presència de dones dins dels cossos policials d’Europa,

que aposta per la diversitat com un valor de millora de la funció social.

– Una professió amb múltiples oportunitats per treballar en l’àmbit que s’ajusti més als teus interessos:

investigació, trànsit, policia científica, seguretat ciutadana, subsòl, grup caní, grup d’atenció a la víctima, medi ambient, etc.

– Una professió que t’ofereix uns mitjans tecnològicament avançats (telecomunicacions, informàtica, laboratoris científics, etc.) per realitzar la teva feina.

 

Novetats convocatòria

-Eliminació del requisit d’alçada mínima tant per homes com per a dones.

 

Fase actual de la convocatòria:

Actualment ens trobem dins del termini de presentació d’instàncies: del 4 al 29 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

 

Documentació adjunta:

Informació de la convocatòria d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra:

 

Enllaços oficials a la pàgina web de Mossos i al DOGC:

 

WEB MOSSOS

https://mossos.gencat.cat

https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/acces_al_cos/Mosso_a/mossoa_46002_octubre19/

 

DOGC

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=860523&language=ca_ES

 

Tuiter

@mossos

SUBVENCIÓ PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany 2019. Import concedit: 6.895,2 €

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS (CASAL ESTIU 2019)

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a l’organització d’activitats culturals 2019 – Casal d´estiu. Import concedit: 1.919,48 €.

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-PAM DESPESA CORRENT 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a facilitar el finançament i el pagament de les actuacions del programa de despeses corrents per a l´any 2019 dins del Programa de Manteniment per despesa corrent – PAM Manteniment 2019- per un import de 24073,37 €.

Curs de treballs forestals i aprofitaments no fustaners

photo_2019-08-27_09-25-37