LÍNIA BUBVENCIÓ PEXI 2018

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció pel PEXI 2018. Obra ETAP per la reducció de la terbolesa a la Urbanització Santa Marina. Import concedit: 8.330,96 €

SUBVENCIÓ PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY 2018

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany 2018. Import concedit: 6.340,80 €

SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACIVITATS CULTURALS 2018

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per l’organització d’activitats culturals 2018. Import concedit: 1.702,88 €.

Subvenció Diputació PREVENCIÓ LOCAL D´INCENDIS FORESTALS 2017

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció destinada al finançament d´actuacions de Prevenció Local d´Incendis Forestals ,per un import de 10539,60 €.

Subvenció Diputació PAM Despesa corrent 2017

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per  a facilitar el finançament i el pagament de les actuacions del programa de despeses corrents per a l´any 2017 dins del Programa de Manteniment per despesa corrent – PAM Manteniment 2017- per un import de 73281,41 €.

Subvenció Diputació per interessos de préstecs 2017

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per interessos de préstecs per un import de 422 €. Any 2017

2n text refós “Projecte reparcel·lació econòmica” PAU 4 Urbanització Les Planes del Rei

Advertiment: es publica la part del projecte que no conté dades personals per donar compliment a la Llei de Protecció de Dades

2n TEXT REFÓS REPARCEL·LACIÓ PLANES DEL REI

 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

Ajut a la Llar d´Infants municipal “Els Dips”

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a finançar el funcionament de la Llar d´Infants “Els Dips” dins del programa de suport a les llars d´infants públiques de titularitat municipal .Curs 2016-2017. Import : 7437,50 €.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

Ajut per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d´equipaments informàtics per garantir l´administració electrònica (PEXI)

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a la millora de les xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d´equipaments informàtics PEXI, per valor de 8674 €. Any 2017.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

Ajut per la GESTIÓ, FUNCIONAMENT I MANTENIMENT d´equipaments municipals d´interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars i patrimonials i de valor cultural

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per la gestió, funcionament i manteniment d´equipaments municipals d´interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural per valor de 2168,10 €. Any 2017.