Subvenció Diputació de Tarragona 2020. Llar d’Infants curs 2019/2020

Ajut a la Llar d´Infants municipal “Els Dips”

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a finançar el funcionament de la Llar d´Infants “Els Dips” dins del programa de suport a les llars d´infants públiques de titularitat municipal .Curs 2019-2020. Import : 4.725 €.

Enquesta del Consell Comarcal del Baix Camp

Us adjuntem l’enllaç per a tots/es els/les qui vulgueu realitzar l’enquesta del Consell Comarcal del Baix Camp:

📢 *Autònoms/es, microempreses, pimes… amb seu al Baix Camp (en qualsevol dels seus 28 municipis, excepte Reus)*

Participeu en l’*enquesta* que estem realitzant en el marc del Pla de Reactivació Socioeconòmica de la comarca, impulsat pel Consell Comarcal del Baix Camp.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

 

https://forms.gle/nM1arQq1WrgTcnyM8

Subvenció Diputació Tarragona-Millora i equipament del consultori mèdic local 2020

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 2006.29 € per a “Condicionament del consultori mèdic i adquisició de mobiliari”, dins el programa de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Exercici 2020.

Subvenció Diputació Tarragona destinada als municipis en matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID-19

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 11201.16 € per a “Actuacions de seguretat a les zones de bany, adquisició d’equips de protecció individual i Neteja i desinfecció d’espais i instal·lacions municipals”, dins el programa de subvencions destinades als municipis en matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID-19. Exercici 2020.

Subvenció Diputació Tarragona- Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2020

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 1487.09 € per a la “Reparació dels danys del temporal d’octubre 2019” i de 4493.02 € per a la “Reparació d’un tram de la conducció del reg major”, dins el programa de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2020.

Subvenció Diputació Tarragona- Millora qualitat aigua consum humà 2020

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 3294.46 € per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà 2020.

Subvenció Diputació Tarragona-actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans 2020

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 1072.37 € per a la “Desinsectació mosquit tigre i mosca negra” i de 1190.71 € per a la “Reducció d’espècies plaga: Desratització clavegueram i zones verdes i esterilització gates” dins el programa per a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans 2020.

Subvenció Diputació de Tarragona-realització d’accions de foment de la reactivació econòmica 2020: “Campanya promoció comerç proximitat”

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 2500 € per a la “Campanya de promoció del comerç de proximitat”, dins el programa per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona 2020.

Subvenció Diputació de Tarragona-Prevenció local Incendis forestals 2020:”Manteniment franja perimetral Sta. Marina i obertura franja perimetral Pratdip”

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 6530.24 € per a l’actuació “Manteniment franja perimetral Sta. Marina i obertura franja perimetral Pratdip”, dins el programa per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals 2020.

Subvenció Diputació de Tarragona-Projectes i activitats singulars 2020: “ACTIVITATS CULTURALS ALTERNATIVES”

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 3541.42 € per a l’organització i execució “d’Activitats culturals alternatives”, dins el programa per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular 2020.