Protecció civil

Pratdip està catalogat com a municipi amb alt risc d’incendi forestal pel pla INFOCAT. Aquest fet condiciona en sí mateix, i amb concordança amb la llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i el Decret 210/1999 (de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans d’emergència, l’obligatorietat d’elaborar el seu Pla d’Actuació Municipal contra incendis.

Donant compliment a la normativa, l’any 2004 l’ajuntament va iniciar l’elaboració del Pla d’Emergències Municipal, composat pels documents següents: (i) Manual d’actuació per incendis forestals, (ii) Manual d’actuació per accidents amb mercaderies perilloses per carretera, (iii) Manual d’actuació per accidents amb mercaderies perilloses per conduccions, (iv) Annexos generals i (v) Programa d’implantació i manteniment.

Posteriorment, l’any 2005, atenent al Decret 123/2005, de 14 de juny,  de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, s’elaborà el Plànol de Delimitació de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions del municipi.

L’any 2006 foren elaborats també els Plans d’Autoprotecció de les dues urbanitzacions del municipi, Les Planes del Rei i Santa Marina, homologats per la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya el mes de setembre del 2007. 

L’Agrupació de Defensa Forestal de Pratdip està portant a terme diferents actuacions encaminades a la minimització del risc d’incendi forestal al poble a través de neteges selectives.

El Consorci de la Serra de Llaberia ha col·laborat amb l’ajuntament i l’ADF en l’arranjament de diferents infraestructures de protecció contra incendis com per exemple la bassa de Santa Marina. També s’està treballant en l’obertura de noves franges de protecció contra incendis i en la construcció d’una nova bassa contra incendis a la zona de la Massona.

“Donant compliment a la normativa, l’any 2004 l’ajuntament va iniciar l’elaboració del Pla d’Emergències Municipal, composat pels documents següents: (i) Manual d’actuació per incendis forestals, (ii) Manual d’actuació per accidents amb mercaderies perilloses per carretera, (iii) Manual d’actuació per accidents amb mercaderies perilloses per conduccions, (iv) Annexos generals i (v) Programa d’implantació i manteniment.”

“L’any 2011 s’ha fet l’actualització del Manual d’actuació per incendis forestals, els Annexos generals i el Programa d’implantació i manteniment homologat el 15 de desembre de 2011. Així mateix s’ha procedit a l’actualització del Pla d’Emergència Nuclear.”

A més, s’ha publicat a la web del Departament d’Interior el Mapa de Protecció Civil de Catalunya que incorpora en temps real els SMPs (Situacions Meteorològiques de Perill) del Servei Meteorològic. Les prediccions es poden visualitzar dins l’apartat de “Riscos naturals” del mapa, al subapartat “Prediccions de Perill” (Ruta: Riscos Naturals/Prediccions de Perill/Situacions Meteorològiques de Perill (SMP)): Mapa Protecció Civil