INFORMACIÓ D’INTERÈS DE L’OFICINA JOVE DEL BAIX CAMP

OficinaJoveCCBC
L’Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Camp és la porta d’entrada als joves de la comarca del Baix Camp a la informació i orientació de qualitat, donant resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove. A l’Oficina Jove els joves de la comarca podeu trobar informació, orientació i assessorament en tots aquells àmbits relacionats amb el procés d’emancipació: treball i emprenedoria, educació, salut i mobilitat internacional.

Enllaç amb la informació en pdf: Info Oficina Jove CCBC

InfoOJCCBC