SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 2017

Ajut per actuacions de protecció de la salut pública

Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d´espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d´animals domèstics abandonats. Actuacions: Peridomèstics 1907,23€, plagues 1956,24€. Any 2017.