Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública. Peridomèstics 2018

Ajut per actuacions de protecció de la salut pública

Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d´espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d´animals domèstics abandonats. Actuacions: Peridomèstics 3870,65€, plagues 1590,63€. Any 2018.