Subvenció Diputació Tarragona destinada als municipis en matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID-19

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 11201.16 € per a “Actuacions de seguretat a les zones de bany, adquisició d’equips de protecció individual i Neteja i desinfecció d’espais i instal·lacions municipals”, dins el programa de subvencions destinades als municipis en matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID-19. Exercici 2020.

Subvenció Diputació Tarragona- Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2020

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 1487.09 € per a la “Reparació dels danys del temporal d’octubre 2019” i de 4493.02 € per a la “Reparació d’un tram de la conducció del reg major”, dins el programa de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2020.

Subvenció Diputació Tarragona- Millora qualitat aigua consum humà 2020

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 3294.46 € per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà 2020.

Subvenció Diputació Tarragona-actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans 2020

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 1072.37 € per a la “Desinsectació mosquit tigre i mosca negra” i de 1190.71 € per a la “Reducció d’espècies plaga: Desratització clavegueram i zones verdes i esterilització gates” dins el programa per a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans 2020.

Subvenció Diputació de Tarragona-realització d’accions de foment de la reactivació econòmica 2020: “Campanya promoció comerç proximitat”

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 2500 € per a la “Campanya de promoció del comerç de proximitat”, dins el programa per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona 2020.

Subvenció Diputació de Tarragona-Prevenció local Incendis forestals 2020:”Manteniment franja perimetral Sta. Marina i obertura franja perimetral Pratdip”

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 6530.24 € per a l’actuació “Manteniment franja perimetral Sta. Marina i obertura franja perimetral Pratdip”, dins el programa per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals 2020.

Subvenció Diputació de Tarragona-Projectes i activitats singulars 2020: “ACTIVITATS CULTURALS ALTERNATIVES”

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 3541.42 € per a l’organització i execució “d’Activitats culturals alternatives”, dins el programa per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular 2020.

Subvenció Diputació de Tarragona-Activitats culturals, esportives i educatives: despeses Covid-19- CASAL ESTIU 2020

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció de 10.000 € per a l’organització i execució del Casal d’estiu 2020, dins el programa d’activitats culturals, esportives i educatives: despeses Covid-19.

Subvenció Diputació de Tarragona – PAM Inversions-obres 2017 i 2018

logo-dipu-subvencions

L’Ajuntament de Pratdip ha executat l’obra “Renovació de serveis i pavimentació de l’Avinguda Catalunya” d’un import total de l’actuació de 331393,66 € , amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona dins el Programa d’Inversions PAM obres que ha atorgat un import de 77771.59 € el 2017 i 83848.93 € el 2018.

Subvenció Diputació de Tarragona – PAM Despesa corrent 2020

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a facilitar el finançament i el pagament de les actuacions del programa de despeses corrents per a l´any 2020 dins del Programa de Manteniment per despesa corrent – PAM Manteniment 2020- per un import de 25000 €.