Pla de prevenció incendis forestals (PPIF)

Aprovació inicial del Pla de prevenció d’incendis forestals del municipi de Pratdip

Subvenció Diputació de Tarragona – Digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis. Exercici 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit, dins la línia de subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis 2022, un import de 3521.66 € per a l’increment de nivell de ciberseguretat.

Actuació executada: “Substitució del servidor existent”

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Subvenció Diputació de Tarragona-Inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit, dins la línia de subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà per a ens locals 2022:

Un import de 25.000 € per a les actuacions:

  • Equipament cuina Bar Casal Municipal.
  • Col·locació i instal·lació barbacoa Bar Piscina.

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Concessió Subvenció PAM Inversions 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit, dins la línia de subvenció PAM Inversions, per a l’exercici 2022:

Un import de  126.750,29 € per a la “Millora i adequació d’un itinerari saludable i d’evacuació vora Barranc de la Dòvia” per tal de permetre el trànsit de persones a peu amb seguretat en un tram paral·lel a la carretera. També s’hi instal·larà un punt d’informació turística. L’obra està prevista que finalitzi al setembre del 2023.

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Itinerari saludable
Punt informació turística

Concessió subvenció de Salut Pública

La Diputació de Tarragona ha concedit, dins la subvenció de SALUT PÚBLICA per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l’exercici 2022.

Un import de 8174 € per a les actuacions de la Línia 1: servei socorrisme de les piscines de Pratdip i de Les Planes del Rei.

I un import de 8195.97 € per a les actuacions de la Línia 2:

  • Desratització i desinsectació del mosquit tigre i mosca negra.
  • Recollida animals domèstics.
  • Esterilització gats.
  • Adquisició equips protecció individuals.
  • Manteniment DEAs instal·lats al municipi.
  • Neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals.

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Subvenció Diputació de Tarragona – Digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis. Exercici 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 3521,66 € per a "L'increment de la seguretat" dins la Subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis. Exercici 2022

Subvenció Diputació de Tarragona-Foment de l’ocupació. Exercici 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 10769,02 € per a la "Contractació de personal laboral per a cobrir una vacant d'operari i per acumulació de tasques" dins la Subvenció per al foment de l'ocupació 2022

Subvenció Diputació de Tarragona-Inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 25.000 € per a "inversions en diversos equipaments municipals" dins la Subvenció per a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà per a ens locals. Exercici 2022

Subvenció Diputació de Tarragona-Transició energètica i acció climàtica 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 13997,64 € en la Línia 1-Incendis Forestals; 34408,5 € Línia 2- PAESC i 10000 € en la Línia 4-Residus dins la Subvenció per a la transició energètica i acció climàtica. Exercici 2022

BANERS FRACCIÓ ESCOMBRARIES: