BANERS FRACCIÓ ESCOMBRARIES:

Oferta de feina:

Licitació del servei de Bar del Casal Municipal

Obert el termini de presentació d’ofertes per part de les persones/empreses interessades. Fins el 30/11/2022 l’Ajuntament de Pratdip té obert el termini perquè aquelles persones o empreses que ho desitgin presentin oferta per a la gestió del servei de bar del Casal Municipal. L’equipament que disposa de cuina, terrassa i menjador es troba situat al centre del poble. Els adjudicataris assumeixen el pagament d’un cànon mensual per a l’explotació del servei de 100€/mes i les despeses associades a l’electricitat. S’exigeix una fiança de 2000 euros que serà retornada una vegada acabi el contracte anual i prorrogable a un any més. Es poden consultar les Bases, requisits i condicions a l’apartat del perfil del contractant de la web www.pratdip.cat

Subvenció de la Diputació de Tarragona -Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 3545,57 € per a l'actuació "Desperfectes ocasionats al c/de la Palma negra" dins la Subvenció per restablir els béns i  serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, any  2022.

Subvenció Diputació de Tarragona-PAM DESPESES CORRENTS 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 25.000 € per a l'actuació "Consum electricitat enllumenat públic i edificis municipals", dins la Subvenció PAM DESPESES CORRENTS Any 2022.

Subvenció Diputació de Tarragona-PAM INVERSIONS 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 126.750,29 € - Subvenció PAM INVERSIONS per a l'actuació "Millora itinerari saludable i d'evacuació Barranc Dòvia",any 2022.

Subvenció de la Diputació de Tarragona de SALUT PÚBLICA 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 8174 € -Línia 1.2 Piscines i 8195.97 € -Línia 2 Salut dins la Subvenció de SALUT PÚBLICA per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, any 2022.

Subvenció Diputació de Tarragona per a projectes i activitats culturals de caràcter SINGULAR 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 14608.39 € per a activitats dins la Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular, any 2022.

Subvenció Diputació de Tarragona e-Catàleg 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona subvenciona a través de l'e-catàleg,exercici 2022,l'actuació de la Macro Disco Mòbil Equipació Star Show per les Festes de Santa Marina, el dia 15 de juliol de 2022, amb un import de 1450 €.

Subvenció Diputació de Tarragona e-Catàleg 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona subvenciona a través de l'e-catàleg,exercici 2022,l'actuació de la Cobla Orquestra Nova Tarraco per les Festes de Santa Marina, el dia 16 de juliol de 2022, amb un import de 6.050 €.

Subvenció Diputació de Tarragona-Transició energètica i acció climàtica 2021

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 10615.07 € per a realitzar "Actuacions de prevenció d'incendis forestals pel manteniment de franges a la Urb. Planes del Rei", dins la Línia 1-Incendis Forestals de la Subvenció per a la transició energètica i acció climàtica. Exercici 2021