Situació actual de les empreses de Pratdip a causa de l’estat d’alarma de la pandèmia del COVID-19

Enquesta per tal d’obtenir d’informació sobre les empreses del municipi i conèixer la vostra situació actual a causa de l’Estat d’Alarma pel COVID-19.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW3jRcrvBV6bL61gr-MSZfS1qwC4yTJEN-_GFHU45-dDllEA/viewform

 

 

BORSES DE TREBALL

emergència COVID 19

 

Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball del SOC que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya.

 

Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19.

 

Personal auxiliar d’infermeria

 

Personal auxiliar d’infermeria geriàtrica

 

Personal d’infermeria

 

Personal d’ Infermeria especialista en infermeria geriàtrica

 

Personal d’assistència domiciliaria

 

Personal cuidador de persones amb discapacitat i/o dependència en institucions socials

 

Personal d’animació en geriàtrics

 

Enviar el  CV a antonia.antonio@gencat.cat

 

 

 

 

Subvenció Diputació de Tarragona per a inversions en equipaments municipals 2019

Ajut per a inversions en equipaments municipals d´interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars i patrimonials i de valor cultural 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per a inversions en equipaments municipals d´interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural per valor de 2816,92 € – Actuació: “Adquisició equipament biblioteca municipal i sala d´exposicions”. Any 2019.

Subvenció Diputació de Tarragona- Millora de la qualitat de l´aigua de consum humà 2019

Ajuts per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. . Any: 2019. Import concedit: 3167,77 €

Subvenció Diputació de Tarragona gestió riscos per a la salut – Plagues i Peridomèstics 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes, gestió de gossos i gats abandonats, i control de la mosca negra i el mosquit tigre per a l´any 2019. Plagues: 1570,46 € i Peridomèstics: 3278,33 €.

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-PAM INVERSIONS OBRES 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a l´”Adequació de l´espai lliure del Centre de Promoció turística de la Urbanització Planes del Rei” per a l´any 2019, dins del Programa d´Inversions – PAM 2019- per un import de 9378,62 €.

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-PAM INVERSIONS:ADQUISICIÓ BÉNS MOBLES O IMMOBLES 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a l´”Equipament del centre de Promoció turística de la Urbanització Planes del Rei” per a l´any 2019, dins del Programa d´Inversions – PAM  2019- per un import de 8478,01 €.

CONVOCATÒRIA D’ACCÉS AL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA

 Informació de la convocatòria oberta d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra:

Ofereix:

– Una professió de servei a les persones.

– Formar part d’un cos jove, modern i amb una destacada presència de dones dins dels cossos policials d’Europa,

que aposta per la diversitat com un valor de millora de la funció social.

– Una professió amb múltiples oportunitats per treballar en l’àmbit que s’ajusti més als teus interessos:

investigació, trànsit, policia científica, seguretat ciutadana, subsòl, grup caní, grup d’atenció a la víctima, medi ambient, etc.

– Una professió que t’ofereix uns mitjans tecnològicament avançats (telecomunicacions, informàtica, laboratoris científics, etc.) per realitzar la teva feina.

 

Novetats convocatòria

-Eliminació del requisit d’alçada mínima tant per homes com per a dones.

 

Fase actual de la convocatòria:

Actualment ens trobem dins del termini de presentació d’instàncies: del 4 al 29 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

 

Documentació adjunta:

Informació de la convocatòria d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra:

 

Enllaços oficials a la pàgina web de Mossos i al DOGC:

 

WEB MOSSOS

https://mossos.gencat.cat

https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/acces_al_cos/Mosso_a/mossoa_46002_octubre19/

 

DOGC

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=860523&language=ca_ES

 

Tuiter

@mossos

SUBVENCIÓ PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY 2019

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany 2019. Import concedit: 6.895,2 €

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS (CASAL ESTIU 2019)

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Pratdip una subvenció per a l’organització d’activitats culturals 2019 – Casal d´estiu. Import concedit: 1.919,48 €.