2n text refós “Projecte reparcel·lació econòmica” PAU 4 Urbanització Les Planes del Rei

Advertiment: es publica la part del projecte que no conté dades personals per donar compliment a la Llei de Protecció de Dades

2n TEXT REFÓS REPARCEL·LACIÓ PLANES DEL REI