Subvenció de la Diputació de Tarragona de SALUT PÚBLICA 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 8174 € -Línia 1.2 Piscines i 8195.97 € -Línia 2 Salut dins la Subvenció de SALUT PÚBLICA per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, any 2022.

Subvenció Diputació de Tarragona per a projectes i activitats culturals de caràcter SINGULAR 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 14608.39 € per a activitats dins la Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular, any 2022.

Subvenció Diputació de Tarragona e-Catàleg 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona subvenciona a través de l'e-catàleg,exercici 2022,l'actuació de la Macro Disco Mòbil Equipació Star Show per les Festes de Santa Marina, el dia 15 de juliol de 2022, amb un import de 1450 €.

Subvenció Diputació de Tarragona e-Catàleg 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona subvenciona a través de l'e-catàleg,exercici 2022,l'actuació de la Cobla Orquestra Nova Tarraco per les Festes de Santa Marina, el dia 16 de juliol de 2022, amb un import de 6.050 €.

Subvenció Diputació de Tarragona-Transició energètica i acció climàtica 2021

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 10615.07 € per a realitzar "Actuacions de prevenció d'incendis forestals pel manteniment de franges a la Urb. Planes del Rei", dins la Línia 1-Incendis Forestals de la Subvenció per a la transició energètica i acció climàtica. Exercici 2021

Manteniment de franges de baixa càrrega de combustible al camí de Pratdip- Colldejou.

L’Agrupació de Defensa Forestal de Pratdip, ha realitzat treballs de prevenció d’incendis forestals en vials de titularitat municipal, les actuacions han servit per fer el manteniment de franges de baixa càrrega de combustible al camí de Pratdip a Colldejou, amb una amplada mitjana de 15 metres. El cost de les actuacions ha estat de 11.287,24 €, finançats amb les subvencions de prevenció local d’incendis forestals de la Diputació de Tarragona amb 10.722,83 € .

Subvenció Diputació de Tarragona- Projectes i activitats de caràcter singular 2021

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 7070 € per a realitzar "Activitats culturals i lúdico-esportives", dins la Subvenció per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular . Exercici 2021

Subvenció Diputació de Tarragona-Salut Pública 2021

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 8690 € per a la Línia 1.2 Piscines i de 10022,03€ per a la línia 2-Protecció de la salut pública, dins la Subvenció de Salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables. Exercici 2021

P R O J E C T E D E R E P A R C E L · L A C I Ó E C O N ÒMI C ADEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 4 “URBANITZACIÓ LES PLANES DEL REI”

Documents traduïts al castellà:

Subvenció Diputació de Tarragona- PAM Despesa corrent 2021

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip una subvenció per a facilitar el finançament i el pagament de les actuacions del programa de despeses corrents per a l´any 2021 dins del Pam Despesa corrent 2021 per un import de   25000 €.