Subvenció Diputació de Tarragona – Digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis. Exercici 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 3521,66 € per a "L'increment de la seguretat" dins la Subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis. Exercici 2022

Subvenció Diputació de Tarragona-Foment de l’ocupació. Exercici 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 10769,02 € per a la "Contractació de personal laboral per a cobrir una vacant d'operari i per acumulació de tasques" dins la Subvenció per al foment de l'ocupació 2022

Subvenció Diputació de Tarragona-Inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 25.000 € per a "inversions en diversos equipaments municipals" dins la Subvenció per a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà per a ens locals. Exercici 2022

Subvenció Diputació de Tarragona-Transició energètica i acció climàtica 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 13997,64 € en la Línia 1-Incendis Forestals; 34408,5 € Línia 2- PAESC i 10000 € en la Línia 4-Residus dins la Subvenció per a la transició energètica i acció climàtica. Exercici 2022

BANERS FRACCIÓ ESCOMBRARIES:

Oferta de feina:

Licitació del servei de Bar del Casal Municipal

Obert el termini de presentació d’ofertes per part de les persones/empreses interessades. Fins el 30/11/2022 l’Ajuntament de Pratdip té obert el termini perquè aquelles persones o empreses que ho desitgin presentin oferta per a la gestió del servei de bar del Casal Municipal. L’equipament que disposa de cuina, terrassa i menjador es troba situat al centre del poble. Els adjudicataris assumeixen el pagament d’un cànon mensual per a l’explotació del servei de 100€/mes i les despeses associades a l’electricitat. S’exigeix una fiança de 2000 euros que serà retornada una vegada acabi el contracte anual i prorrogable a un any més. Es poden consultar les Bases, requisits i condicions a l’apartat del perfil del contractant de la web www.pratdip.cat

Subvenció de la Diputació de Tarragona -Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 3545,57 € per a l'actuació "Desperfectes ocasionats al c/de la Palma negra" dins la Subvenció per restablir els béns i  serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, any  2022.

Subvenció Diputació de Tarragona-PAM DESPESES CORRENTS 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 25.000 € per a l'actuació "Consum electricitat enllumenat públic i edificis municipals", dins la Subvenció PAM DESPESES CORRENTS Any 2022.

Subvenció Diputació de Tarragona-PAM INVERSIONS 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 126.750,29 € - Subvenció PAM INVERSIONS per a l'actuació "Millora itinerari saludable i d'evacuació Barranc Dòvia",any 2022.

Subvenció de la Diputació de Tarragona de SALUT PÚBLICA 2022

logo-dipu-subvencions

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Pratdip un import de 8174 € -Línia 1.2 Piscines i 8195.97 € -Línia 2 Salut dins la Subvenció de SALUT PÚBLICA per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, any 2022.